ayurveda kliniek
☎ 010-4 22 29 23
Villapark 4 • 3051 BP • Rotterdam
info@ayurvedakliniek.nl
facebook connect


Psychotherapie


In de Ayurveda Kliniek worden verschillende therapievormen geboden:

Cognitieve gedragstherapie (CGT)
Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. In gedragstherapie staat het gedrag centraal. Hoe iemand handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt. Cognitieve gedragstherapie pakt het gedrag én de negatieve gedachten aan die de problemen in stand houden. De kern is de veronderstelling dat zogenaamde irrationele cognities (gedachten) zorgen voor disfunctioneel gedrag, zoals vermijdingsgedrag of agressie. De basis van CGT wordt gevormd door het cognitieve model. In dit model wordt beschreven hoe gedachten over een situatie tot gedrag en gevoelens leiden. Dit wordt schematisch weergegeven in een zogenaamd ABC-schema, ook wel G-schema genoemd:
A. Gebeurtenis: hiermee wordt de objectieve gebeurtenis bedoeld, beschreven alsof je door een camera kijkt
B. Gedachten: hiermee worden de specifieke gedachten bedoeld die je hebt bij de bij A genoemde gebeurtenis
C. Gevoel/Gedrag: welk gevoel of gedrag is het gevolg van deze gedachten?

CGt is onder meer effectief bij angsten, depressie, stressklachten, verslaving en eetstoornissen.
Zie voor meer informatie www.vgct.nl of www.cgt.nl.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
ACT is een vorm van gedragstherapie waarbij cliĆ«nten leren zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beĆÆnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van vechten tegen onvermijdelijke zaken en controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beĆÆnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van deze emoties en gedachten. ACT is gericht op het vergroten van de keuzevrijheid van cliĆ«nten, zodat ze kunnen leven op een manier die vitaal is en in overeenstemming met hun waarden is.

Traumabehandeling met EMDR
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Nadat EMDR in 1989 door Francine Shapiro werd ontdekt, werd het voornamelijk gebruikt om grote, eenmalige traumatische gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld een aanranding, een meegemaakte overval of een verkeersongeluk, te verwerken. Tegenwoordig is er steeds meer bewijs dat het ook bij andere klachten effectief kan zijn, zoals bijvoorbeeld bij angstklachten en bij chronische pijn. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als deel van een totaalbehandeling worden toegepast.
De aangeboden EMDR therapie voldoet aan de kwaliteitscriteria die gehanteerd worden door Vereniging EMDR-Nederland (VEN). Zie ook www.emdr.nl.

Mindfulness
Mindfulness betekent letterlijk:opmerkzaamheid. Mindfulness staat voor gerichte aandacht en gaat over de kunst van het aanwezig zijn in het hier en nu door bewust ergens bij blijven met je aandacht of je aandacht bewust te verplaatsen. Als je mindful bent, ben je op een accepterende en niet oordelende manier bewust van de huidige ervaring zoals die is. Je bent je bewust van de gedachten en gevoelens en lichamelijke sensaties die de ervaring bij je oproept en kunt deze (voor het moment) accepteren zoals ze zijn. Het vraagt van je om een situatie bewust tot je door te laten dringen en dan van binnenuit bewust de keuze te maken hoe er mee om te gaan in plaats van uit je gewoontepatronen automatisch te reageren.
In de mindfulness training wordt systematisch deze manier van zijn beoefend, waardoor er een basis kan ontstaan die uitnodigt meer ‘bewust en wakker’ in je leven te staan. Hierdoor ontstaat de ruimte om je leven meer in eigen hand te nemen. Je autonomie en zelfmanagement hierdoor versterken. Een positief effect hiervan is dat het je kan helpen om beter te leren omgaan met bijvoorbeeld spanningsklachten, vermoeidheid en pijn en om anders om te gaan met negatieve gedachtepatronen die tot somberheid en angst kunnen leiden. Je leert ook beter je grenzen te bewaken. Uit effectonderzoeken blijkt telkens weer dat personen na het volgen van een mindfulness training een positieve verandering in leefstijl ervaren en een positiever beeld van zichzelf en van de omgeving ontwikkelen.
De mindfulnesstraining is een 8-weekse training met ieder week een bijeenkomst van 2,5 uur. Aan de hand van diverse werkvormen oefen en onderzoek je samen met een groep van maximaal 10 deelnemers om meer mindful, dat wil zeggen bewust en met aandacht, te leven zowel in de werk- als in de privésituatie.
In de training gaan we met verschillende oefenvormen werken, o.a. ademhalingsoefeningen, geleide meditaties, bewegingsoefeningen, aandachtsoefeningen en technieken om met gedachtepatronen om te gaan. Daarnaast besteden we aandacht aan de onderlinge uitwisseling van persoonlijke ervaringen van de oefeningen. We verwachten een actieve inzet van je door ook thuis elke dag minimaal 30 minuten te oefenen. Mindfulness als vaardigheid leer je toe te passen door dagelijks te oefenen. Hiervoor krijg je o.a. schriftelijke huiswerkopdrachten en een cd met oefeningen.
NB! Vanwege de opbouw van het programma is het tevens van belang alle bijeenkomsten aanwezig te zijn. Zo krijg je als deelnemer de gelegenheid het hele leerproces te doorlopen. Als je twee of meerdere bijeenkomsten moet missen of niet de mogelijkheid hebt om oefentijd vrij te maken kun je beter wachten met aanmelden tot een later tijdstip wanneer die ruimte er wel is. Bij de eerste bijeenkomst is aanwezigheid verplicht.
De kosten voor deze 8 weken training bedragen 350 euro, inclusief CD's en werkboek.

Je kunt je aanmelden via het secretariaat van de Ayurvedakliniek. De training wordt gegeven door een gecertificeerd mindfulnesstrainer met ruime ervaring met meditatietrainingen uit verschillende meditatietradities.