☎ 010-4 22 29 23 • Villapark 4 • 3051 BP • Rotterdam

Wat is mindfulness?

Mindfulness betekent letterlijk: opmerkzaamheid. Als je mindful bent, ben je op een accepterende en niet oordelende manier bewust van de huidige ervaring zoals die is. Je bent je bewust van de gedachten en gevoelens en lichamelijke sensaties die de ervaring bij je oproept en kunt deze (voor het moment) accepteren zoals ze zijn. Het vraagt van je om een situatie bewust tot je door te laten dringen en dan van binnenuit bewust de keuze te maken hoe er mee om te gaan in plaats van uit je gewoontepatronen automatisch te reageren.

Waarom?

In de mindfulness training wordt systematisch deze manier van zijn beoefend, waardoor er een basis kan ontstaan die uitnodigt 'om meer mindful te zijn', dat wil zeggen bewust en met aandacht te leven. Hierdoor ontstaat de ruimte om je leven meer in eigen hand te nemen. Je autonomie en zelfmanagement zullen hierdoor versterken. Een positief effect hiervan is dat het je kan helpen om beter te leren omgaan met bijvoorbeeld spanningsklachten, vermoeidheid en pijn en om anders om te gaan met negatieve gedachtepatronen die tot somberheid en angst kunnen leiden. Je leert ook beter je grenzen te bewaken.

Wat is de werkwijze?

De mindfulness training is een 8-weekse training van 2,5 uur. De groep zal uit maximaal 10 deelnemers bestaan. In de training gaan we met verschillende oefenvormen werken, o.a. ademhalingsoefeningen, geleide meditaties, bewegingsoefeningen, aandachtsoefeningen en technieken om met gedachtenpatronen om te gaan. Daarnaast besteden we aandacht aan de onderlinge uitwisseling van persoonlijke ervaringen van de oefeningen. We verwachten een actieve inzet van je en de bereidheid om thuis elke dag minimaal 30 minuten te oefenen. Mindfulness als vaardigheid leer je toe te passen door dagelijks te oefenen. Hiervoor krijg je o.a. schriftelijke opdrachten voor thuis en een cd met oefeningen.

Kosten

De kosten voor deze 8-weekse training bedragen € 375, inclusief CD's en werkboek.

Vergoeding

Werkgevers vergoeden vaak de training (o.a. via persoonsgebonden budget). De kosten kunnen worden opgevoerd als aftrekpost ziektekosten bij de belastingaangifte. Indien je een verwijskaart hebt van de huisarts kan vergoeding via de ziektekostenverzekeraar onder de mogelijkheden vallen.

Aanmelding

Je kunt je aanmelden via het secretariaat van de Ayurveda kliniek. Na aanmelding neemt één van de trainers contact op voor een (telefonisch) kennismakingsgesprek. Na dit contact, en na ontvangst van het cursusgeld, is de aanmelding pas definitief.

Annulering

Tot vier weken voor aanvangsdatum wordt € 45,- in rekening gebracht. Bij annulering van vier weken tot een week voor aanvangsdatum is dat 50% van het cursusgeld. Binnen een week voor aanvangsdatum is geen restitutie mogelijk.